ŚWIATOPOGLĄD

Ekologia

Artykuły na tematy ekologiczne

2012-04-08 Kałuski Bogusław
Rodzaje zatruć organizmu i środowska oraz sposoby przeciwdziałania

Jest wiele typów zatruć, które, ze względu na przyczyny, można podzielić na:                
- zatrucia powodowane przez rolnictwo
- zatrucia powodowane przez przemysł
- zatrucia powodowane przez elektrownie
- zatrucia powodowane przez armie

Zatrucia powodowane przez rolnictwo można obserwować powszechnie. Im kraj bardziej zamożny, tym mniej jest much, z czego wiele osób się cieszy. Ale powszechnie chorują także pszczoły oraz inne owady, co może prowadzić do trudności w zapylaniu roślin. W glebie jest mniej robaków i innych żyjątek, co powoduje, że jest mniej pulchna i słabiej magazynuje wodę, a wraz z deszczami wymywane są wartościowe cząstki. Gleba płynie do morza. A co działa na chwasty i insekty, działa także na systemy nerwowe i hormonalne człowieka. – Rozwiązanie: obniżenie nawożenia chemicznego i oprysków chemicznych na rzecz rolnictwa ekologicznego, biodynamicznego itp.

Zatrucia przemysłu wytwórczego i wydobywczego, podobnie jak rolnicze, polegają na emisji do gleby, wody i powietrza substancji chemicznych, które nie występują w naturze, lecz powstają w trakcie nowoczesnych procesów technologicznych. W efekcie następuje degradacja środowiska oraz pojawiają się nowe choroby, jak choćby alergie, co każdy może zauważyć w swojej rodzinie. – Rozwiązanie: zwiększenie osobistej odpowiedzialności prawnej managerów i właścicieli firm za emisje trucizn i zatrucia. To musi się dokonać w skali globalnej, aby nie było krajów, w których trucizny mogą być emitowane, bo lokalne prawo jest „dziurawe”.

Zatrucia spowodowane przez elektrownie klasyczne to emisje spalin, które mogą być obniżone, ponieważ już teraz istnieją ku temu techniczne możliwości. – Rozwiązanie: ujednolicenie prawodawstwa na arenie miedzynarodowej.

Zatrucia spowodowane przez elektrownie atomowe. - Gdy elektrownie atomowe działają prawidłowo, emisje radioaktywne są niewielkie. Koszt uzyskania energii w starych elektrowniach atomowych był stosunkowo niski, lecz w nowych, ze względu na zwielokrotniane systemy zabezpieczeń, już nie jest niższy od zwykłych elektrowni. Gdy dochodzi do awarii, to uwalniają się duże ilości pierwiatków radioaktywnych, w tym także o bardzo długim (nieludzko długim) okresie rozpadu. Najgłośniejsze wypadki, tj. w Czernobylu i w Japonii pokazują, że katastrofy te nie są do utrzymania pod kontrolą. Aby uniknąć paniki, informacje są blokowane i najprawdopodobniej manipulowane. - Rozwiązanie: globalny zakaz dla energetyki atomowej.

Zatrucia powodowane przez armie. – Szczegóły techniczne nowych broni objęte są tajemnicą, ale z lekcji  fizyki i historii w szkole średniej wiadomo, że od 1945 roku przeprowadzono około 2000 wybuchów jądrowych, w celu wypróbowywania kolejnych typów broni. Ilości podaję za: wikipedia.org/wiki/Testy_atomowe  Doszło więc w sumie do emisji dużej ilości pierwiastków radioaktywnych o bardzo długim okresie rozpadu. W tym czasie zaczęła silnie narastać ilość chorób rakowych. Najprawdopodobniej zaprzestano wybuchów właśnie po dostrzeżeniu wzrostu ilości zachorowań na raka. Być może to wybuchy były główną przyczyną pojawienia się masowo chorób rakowych. Mimo iż obecnie wybuchów atomowych jest niewiele, to pozbycie się z Ziemi tego, co już krąży w atmosferze, nie jest praktycznie możliwe. Ludzkość musi więc żyć w środowisku "nieznacznie" brudnym radioaktywnie. Działania pojedynczych cząstek na poszczególne osoby nie są praktycznie przewidywalne. Ilość zachorowań na raka nadal jednak wzrasta, bo teraz już każdy rodzi się w takim środowisku. – Rozwiązanie: trzeba wzmacniać organizm i trzeba chcieć żyć zdrowo.

To, co wyżej, to zagrożenia już dość znane. Mniej znanym, ale narastającym zagrożeniem jest smog elektromagnetyczny. Od czasu bowiem pojawienia się automobili i prądu elektrycznego, żyjemy w coraz silniejszych i gęstszych polach elektromagnetycznych. Przedtem nie było ich w przyrodzie prawie w ogóle. Bo nie było stalowych budowli, ani ruchomych przedmiotów metalowych, wokół których wytwarzają się pola elektromagnetyczne (jak choćby auto). I nie było sieci prądowych. I nie było sieci radiowych. I wiadomo, że na ma odwrotu od nowoczesności. - Rozwiązanie: optymalizacja sieci, odpoczywanie w miejscach, gdzie przynajmniej własne urządzenia są wyłączone.

Wnioski:

Musi się dokonać transformacja ekologiczna i energetyczna.
Musi się dokonać transformacja ekonomii, aby była:
- opłacalna,
- rozwojowa
- i ludzka
także w zmienionych warunkach ekologicznych i energetycznych.

Uczmy się i uczmy nasze dzieci.

Zob. film fancuski o próbie zmiany sytuacji w rolnictwie:
Zanim przeklną nas dzieci
http://www.era-zdrowia.pl/strefa-toksyczna/toksyczne-czasy/zanim-przeklna-nas-dzieci.html
Źródło: http://vimeo.com/17651845

na górę