Duchowość

 

Artykuły na temat duchowości

 

Ludzie mają dzisiaj najczęściej błędne wyobrażenie wolności. Rozpowszechniany wzorzec wolności (swobody) jest korumpowany przez dążenie do zysków oraz egoizm. Taka wolność, która rozwija się bez uwzględniania innych pryncypiów, orientująca się według ekonomicznych profitów, zmierza w pustkę i przemienia się (czasowo w swawolenie, a długofalowo) w zniewolenie i ślepe dopasowywanie się.

 

 
®2005 Bogusław Kałuski · wykonanie strony: www.enedue.com